Kroppens energiorgan
Chakran är energikroppens inre organ och styr den fysiska kroppen genom de endokrina körtlarna. Vetenskapen har visat att det finns ett direkt samband mellan spektrats sju olika färger, den musikaliska skalans sju olika toner och människans sju olika körtelsystem. Varje färg och ton har sin frekvens som stimulerar energicentrena i kroppen.

Sambandscentral
Chakrana är en sorts sambandscentraler mellan själen och kroppen, som förser dig med den information som du behöver. De öppnas och sluts som bländareöppningen i en kamera eller som pupillerna i dina ögon, och ju mer av en speciell information du behöver för stunden, desto öppnare är chakrat i fråga. Man kan behandla och balansera ett chakra med hjälp av healing.

Sju Chakran
Det finns i huvudsak sju chakran, de är centrerade precis framför ryggradskotorna:

   Namn Organ Livsområde 

Baschakrat
( det första )
"muladhara"
Binjurarna, urinblåsan, könsorganen, ryggraden
  Livsvilja, livskraft, överlevnad,
fruktsamhet, fortplantning

Sakralchakrat
( det andra )
"svadisthana"
Fortplantningsorganen, urinvägarna, könsorganen, njurarna, könskörtlarna,
benen
  Vitalitet, livsglädje, självuppskattning,
förfining av känslor, förhållanden, begär

Solarplexuschakrat
( det tredje )
"manipura"
Magen, levern, gallblåsan,
bukspottkörteln,solarplexus
  Makt, dominans, styrka, rädsla

Hjärtchakrat
( det fjärde )
"anahata"
Hjärtat, lungorna, cirkulationen,
thymuskörteln
  Känslocentrum, kärlek till sig själv och andra, fritid, sympati, förlåtelse, tillit,
andlig utveckling, medkänsla

Halschakrat
( det femte )
"visuddha"
Halsen, sköldkörteln, lungornas och armarnas övre delar,matsmältningsapparaten   Förmåga att uttrycka sig själv, kommunikation,
kreativitet, ansvarskänsla

Tredje ögats chakra
( det sjätte )
"ajna"
Nedre hjärnan, vänster öga, näsan, ryggraden, öronen, hypofysen   Klarsynthet, telepati, säte för viljan, tankekontroll, inreseende och insikt,
inspiration, andligt uppvaknande
° Kronchakrat
( det sjunde )
"sahasrara"
Övre hjärnan, höger öga,
tallkottkörteln
  Helhetsmedvetande, andlig medvetenhet, utvidgad medvetenhet, vishet, intuition, förbundenhet med det högre jaget, med inre vägledning och med en allomfattande kärlek